HOME
THE PEACE OF "I"  |    COORDINATORS  LOGIN    |      HOME
  
 
 
The Peace Of "I"
KA MALUHIA O KA "I"

Peace be with you, All My Peace,
O ka Maluhia no me oe, Ku'u Maluhia a pau loa,

The Peace that is " I ", the Peace that is "I am".
Ka Maluhia o ka "I", owau no ka Maluhia,

The Peace for always, now and forever and evermore.
Ka Maluhia no na wa a pau, no ke'ia wa a mau a mau loa aku.

My Peace " I " give to you, My Peace " I " leave with you,
Ha'awi aku wau I ku'u Maluhia ia oe, waiho aku wau I ku'u Maluhia me oe,

Not the world's Peace, but, only My Peace,
The Peace of " I ".
A'ole ka Maluhia o ke ao aka, ka'u Maluhia wale no,
Ka Maluhia o ka "I".

 

Copyright © 1980 The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos